INNVANDRING

ASYLSØKERE

& FAMILIEGJENFORENING


Norsk Folkerettsparti vil ha innvandringsstopp til Norge og en streng og kontrollert innvandring av asylsøkere.
  • Vi mener at flyktninger må få opphold på humanitært grunnlag

  • Internasjonale forpliktelser skal følges når det gjelder kvoteflyktninger. Kvoteflyktninger skal ikke kunne reise hjem til sine hjemland på ferie

  • Vi mener at asylsøkere som kommer til Norge skal settes i karantene inntil identitet er kartlagt og søknad innvilget.

  • Asylsøkeren må få sin søknad behandlet innen 6 måneder. Blir søknad avslått skal asylsøkeren sendes umiddelbart ut av landet


  • Vi vil at behandlingstiden på søknader om familiegjenforening skal være ferdigbehandlet innen 6 måneder. Familiegjenforening skal kun gjelde for ektefelle etter norsk lov og barn under myndighetsalder

  • Ved familiegjenforening skal den som søker forsørge seg selv og sin(e) ved å ha inntekt på 4G eller mere